برچسب: بازی شبیه سازی شهر زیرزمینی اندروید

دانلود Zero City: Zombie Shelter Survival  – بازی شبیه سازی شهر زیرزمینی اندروید

دانلود Zero City: Zombie Shelter Survival – بازی شبیه سازی شهر زیرزمینی اندروید

اکنون وقت آن رسیده تا فرماندهی یکی از آخرین پناهگاه های دنیای پر از زامبی را به عهده بگیرید! در بازی Zero City: Zombie Shelter Survival به عنوان یک ناجی سعی کنید تا بازماندگان را در...